ZAMES Digital Kft.

Eladó adatai
Név: ZAMES Digital Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Kertész utca 13/D


Elérhetőség:
Telefonszám: +36209992599
E-mail cím: info@kulcsmaster.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-205145
Adószám: 27914700-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar


A tárhely-Eladó adatai:
Hostingbazis Bt.
4642 Tornyospálca, Mándoki utca 40.
info@hostingbazis.hu           

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2020.05.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Vevők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Vevő, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett webshop weboldalra és ott rendelést ad le– akkor is, ha nem regisztrált vevője a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek el kell fogadnia. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshopban rendelést leadni.

Eladó fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

A szerződés létrejötte, hatálya, tárgya

A szerződés bármely személy (a továbbiakban: Vevő) és a ZAMES Digital Kft. (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és vételár megfizetésével lép hatályba. A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruházban elérhető termékek kizárólag online vásárolhatók meg. A webáruházban feltüntetett árak magyar forintban értendők, és magukban foglalják a törvényben előírt általános forgalmi adót is.

A webáruházban az Eladó részletes tájékoztatást ad a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól, a megfelelő mértékben.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Eladó teljeskörűen tájékoztatja a Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Eladó által forgalmazott termékkulcsok másodkézből származnak, azokat a jogkimerülés Európai Unió Bírósága által meghatározott elve mentén teljesen jogszerűen, legálisan értékesíti.

Az Eladó az általa értékesített termékeket továbbárusítási szándékkal szerzi be, a megrendelt terméket a Eladó a termék árának megfizetése után, e-mailes úton kézbesíti a Vevő számára.

Rendelés menete

A Vevőnek lehetősége van regisztrációval vagy anélkül megrendelését leadni. A Vevő a termék kiválasztását követően, a rendelkezésre álló opciók, valamint a darabszám kiválasztása után rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a terméket a kiválasztást követően megrendeli, megrendelésével igazolja, hogy a termék típusát, ellenőrizte, és azt elfogadja. További terméket hasonlóan helyezhet a kosárba. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „kosár frissítése” ikonra kattint Vevő, majd kiválasztja a „Tovább a pénztárhoz” opciót.

A „Tovább a pénztárhoz” opció kiválasztását követően a Vevő kiválasztja a számára megfelelő fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

 • Közvetlen banki átutalás (Előre utalás)
  Kedvezményezett neve: ZAMES Digital Kft.
  Számlaszáma: 12100011-17706203-00000000
 • Online bankkártyás fizetés Barion

Bankkártyás fizetési mód választása esetén – azzal kapcsolatban – a weboldal üzemeltetői semmilyen adatot nem kezelnek és nem rögzítenek, a bankkártyatulajdonosok fizetéskor megadott adatait a Barion Payment Zrt., mint adatkezelő rögzíti és tárolja.

A Barion Payment Zrt adatai:

 • Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
 • Adószám: 25353192-2-43
 • Közösségi adószám: HU25353192
 • Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013
 • Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73794/2014

A Barion Payment Zrt Adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon található: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/

Termék kézhezvételének feltételei:

A Vevő köteles a számlázáshoz szükséges adatokat megadni. (A személyes adatok kezeléséről az Eladó Adatvédelmi Szabályzatában talál információkat.).

A Pénztár oldalon a Vevőnek lehetősége van bejelentkezni, amennyiben korábban regisztrált a weboldalon, valamint kuponkódját megadni, amennyiben azzal rendelkezik.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, az Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után az Eladó azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A Vevő a rendelés leadását követően visszaigazolást kap annak beérkezéséről, státuszáról (Függő állapot), valamint az elektronikus levélben leírtak alapján köteles a számla végösszegét az Eladó számlaszámára átutalni.

 Az Eladó a megrendelés beérkezését követően elektronikus levélben jelzi annak módosult státuszát (Feldolgozás alatt). Ezután az Eladó elektronikus úton eljuttatja a számlát a Vevő számára. A számla végösszegének bankszámlára történő beérkezését követően, az Eladó elektronikus levélben megküldi a vásárló számára a megvásárolt terméket.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a terméket a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elektronikus levél útján kézbesíti a megrendelt terméket a Vevő részére. Amennyiben az elektronikus levél elküldésre kerül, Eladó a terméket a Vevő részéről átvettnek tekinti, így a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Vevő kijelenti, hogy a teljesítés fenti módját saját kezeihez történő teljesítésnek elfogadja. Amennyiben a Vevő a termék átvétele előtt az értesítési címét bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltozásról az Eladót tájékoztatni. Ha a Vevő bármely okból nem kapja meg a megvásárolt terméket, úgy köteles azt jelezni az Eladó részére a fenti elérhetőségeken. Eladó köteles gondoskodni arról, hogy Vevő (akár más elérhetőségen is) de kézhez kapja a megvásárolt terméket.

Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben kézbesítettnek számítanak, ha azokat a Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

Megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a számla ellenértékének megfizetésétől számított 5 (öt) munkanapon belül.

Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az elállás feltételei

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő, vagy az általa megjelölt harmadik személy a terméket átveszi.

Az Eladó kizárólag a Vevő által még fel nem használt termékeket köteles visszavenni. Ez a rendelkezés a termékek jellegéből adódik, mivel azok csupán egyszer felhasználhatóak, így, ha a Vevő az általa megvásárolt terméket felhasználja, az elhasználtnak minősül.

Az Eladó a Vevő elállási szándékának jelzését (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján Eladó részére megküldött elállási nyilatkozatminta) a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére.

A Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Eladót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Termékszavatosság

Vevőt az eladóval szemben a Ptk. – alább ismertetett- rendelkezései alapján termékszavatosság illeti meg az alábbiak alapján, hibás teljesítés esetén.

6:168. § [Termékszavatossági igény]

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Panaszkezelés

Az Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Eladó e-mail címén, vagy levél útján is közölheti.

Eladó a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Egyéb rendelkezések

Az Eladó és a Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vevő és az Eladó a jelen szerződés hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budaörsi Járásbíróság illetékességét.


A Vevő megrendelésével kijelenti és igazolja, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót átolvasta, megértette, és mint szerződéses akaratával mindenben megegyezőt elfogadja.

Budaörs, 2020.05.10.